Rodinné domy
Novostavby
Byty

Zpracování ocenění pro tyto typy nemovitostí

• byty

• nebytové prostory

• rodinné a bytové domy

• chaty a chalupy

• pozemky

Zpracování ocenění převážně pro tyto účely

• daň dědická

• dědická řízení

• vypořádání spol. jmění manželů

• odborné vyjádření o obvyklé ceně nemovitosti

• dražby a exekuce

• věcná břemena

Ocenění možno vypracovat i v němčině nebo angličtině

Provádím překlady z německého a do německého jazyka